Jmenný seznam knih a článků

v knihovně Indian corralu

č.

Název, autor

Charakteristika

Počet str.

poznámka

0001.

Indiánské týpí, jeho historie, konstrukce a používání

Laubin R.

Chcete se skutečně naučit tábořit v týpí? Přečtěte si tuto výbornou knihu od autora, který tento stan a táboření v něm přeměnil na životní styl. Známá kniha Táboříme v týpí čerpá právě z tohoto díla.

 118

 

0002.

The Cheyenne

Dorsey  A.

Klasická práce o válečnických společnostech, náčelnické radě a mýtů o přinesení posvátných šípů a tanci slunce. Dobové kresby šajenského informátora Richarda Davise. Určité nedostatky překladu.

76

 

0003.

Písně Jižních Šajenek

Gigliová V.

Výtečná monografie o tradiční hudbě současných šajenských žen. Šajenské texty s překladem a výkladem. Etnokulturní a muzikologický komentář k písním. Doplněno CD s nahrávkami všech písní.

93

studovna

0004.

Svědectví o bitvě na Little Bighornu

Miller D.H.

Zpráva o jedné z nejslavnějších bitev mezi indiány a USA, sestavená z výpovědí svědků obou stran.

59

 

0005.

Dcery země

Niethammerová C.

Kompilační práce zaměřená na indiánské ženy ze Severní Ameriky, neberoucí ohled na kulturní oblasti a jejich rozdílnosti.

200

 

0006.

Indiáni Plání Psí vojáci, Medvědí muži a bizoní ženy.

Mails T.

První polovina knihy pojednávající o spolcích u prérijních indiánů od známého autora.

94

 

    0007.

Indiánská kniha – Dakotská část

Curtisová N.

Kniha z počátku 20. století plná autentických písní ze starých dob včetně notového záznamu.

90

 

0008.

Indiáni Severní Ameriky

Turner G.

Rozsáhlá kniha o všem co se týká úvodu, znalostí a problematiky z hlediska kulturní a sociální antropologie severoamerických Indiánů.

182

 

0009.

Sedm Šípů

 Storm H.

Kniha, která vychází z New Age, autor volí pseudošajenské prostředí pro presentaci své filozofie. Šajenští předáci knihu odmítli.

73

 

0010.

Domorodá náboženství Severní Ameriky – Síla vizí a plodnosti

Hultkrantz A.

Srovnávací studie dvou rozdílných kultur: lovecké a zemědělské. Jako představitelé prvního typu zde vystupují Šošoni od Větrné řeky a náboženství zemědělců je zde zatupováno Zunii.

200

 

0011.

Lakotské  obřadní písně

Him J.M.

Lakotské duchovní písně: písně dýmky, do potní chýše, k slunečnímu tanci atd… Anglický text doplněný českým překladem. Doplněno MC.

48

 

0012.

Historie Severních Šajenů – Lidu Jitřní Hvězdy

 Shane R.M.

Zajímavé detaily severošajenské historie v heslech.

 9

 

0013.

Malá indiánská encyklopedie nejen pro ženy

Wilsonová K.J.

Zajímá vás výroba autentických indiánských předmětů, tak toto je jedna z knih se kterými můžete začít.

48

 

0014.

Quillování

Smithová C.

Článek ze známých The Book of Buckskinning. Je zde popisována nejen technika práce, ale i rozdělení na jednotlivé oblasti a případně i na zvláštnosti jednotlivých národů tyto techniky používající. Velké množství černobílého obrazového materiálu.

24

 

0015.

Američtí lesní indiáni

Johnson M.G., Hook R.

Obsáhlejší článek se spoustou obrazového materiálu popisující jednotlivé kmeny a národy obývající území tzv. Velkých lesů a jejich známou historii.

39

 

0016.

Dělení času

Walker J.R.

Jedná se o III. kapitolu knihy Lakota Society (Lakotská společnost). Zabývá se lakotskými výrazy souvisejícími s časem a popisem jednoho zimního výčtu - kalendáře, který je zde i podrobně nafocen. 

39

 

0017.

Vyšívání korálky

Chambersová D.

Článek ze známého sborníku The Book of Buckskinning je zpracováním velice podobný číslu 0014, jen se zde mluví o korálcích, jejich historii, použití, barvách, velikostech atd. Článek doprovází velké množství černobílých obrázků.

34

 

0018.

Techniky použité na indiánských výšivkách

Barth G.J.

Základy pro vyšívání hlavně korálky. Černobílé kopie fotografií

21

 

0019.

Posunková mluva

Dubois F.

Základní zpracování, ale nedosahující kvality Tomkinse.

31

 

0020.

Historie a vývoj pow wow

Zotigh D.

Přehled vývoje pow wow, rozlišení jednotlivých druhů tanců a písní. Dozvíte se zde informace, které mění ustálený pohled na pořádání pow wow.

58

 

0021.

Význam rostlin v životě indiánů kmene Dakota.

Gilmore M.R.

Práce ukazuje nejpoužívanější rostliny a jejich použití, uvádí jejich název v lakotštině a latině.

18

 

0022.

Stezky Šajenů- historie Mennonitů a Šajenů v Montaně

Habeggerová L. R.

Nástin šajenské historie. Zajímavé namátkové postřehy o trad. šaj. náboženství vytržené z kontextu. Život reverenda R.Pettera a jeho misijní práce mezi Šajeny. Ukázka šaj. překladu Bible.

16

 

0023

Quillování a korálkování západních Siouxů

Lyford C.A.

Tento článek rozděluje všechny varianty lakotského umění. Velké množství černobílých fotografií doplňuje mnoho popisných a typizačních kreseb.

56

 

0024.

Šajenská žena vypravuje

Michelson T.

Příběh ze života ženy Jižních Šajenů. Vzpomínky na dětství, manželství a obřady které podstoupila.

7

 

0025.

Omaha

autor neznám

Historie tance Trávy známého též jako Omaha. Vývoj stylů tancování na dnešních pow wow označovaných za tradiční.

13

 

0026.

Cesta ke statečnosti

Thon L.

Překlad obrázkové publikace zaměřené na mužskou stránku života. Obsahuje popisky k obrázkům původní knihy (Becoming Brave). Obrázky zde chybí.

33

 

0027.

Tančící barvy

Thon L.

Překlad obrázkové publikace zaměřené na ženskou stránku života. Obsahuje popisky k obrázkům původní knihy (Dancing Colors). Obrázky zde chybí.

25

 

0028.

Modely Šajenských týpí

Faginová N.L.

Historie a popis sbírky modelů týpí Chicagského muzea vzniklých na počátku 20.století + barevná obr.příloha.

18

 

0029.

Malý Česko – Čejenský slovník + fráze

Tadič R.

Cca 300 nejpoužívanějších slov a navíc fráze (zdvořilosti v týpí, krátké věty, zajímavé věty, rčení, vztahy mezi lidmi…), u každého slova i fonetický přepis.Drobné chyby ve výslovnosti některých slov.

19

 

0030.

Mé srdce pohřěte u Wounded Knee

Brown D.

Romantizující historik popisuje skutečné události a konflikty mezi indiány a bělochy v 19 století v Severní Americe.

316

 

0031.

Historie Siouxů

Douville V.

Krátký nástin historie Očeti Šakowin od nejstarších historicky doložených dob do roku 1890.

14

 

0032.

Příběh a poselství Sladké medicíny -proroka Šajenů Motzeoufa

Jedna z verzí o mýtickém šajenském prorokovi Sladkém léku.

7

 

0033.

Správa o priebehu Tanca Slnka v r. 1959

Liberty M.

Detailně vypracovaný popis obřadu tance slunce doplněný xerokopiemi doprovodnými fotografiemi a závěrečným chronologickým postupem provádění obřadu.

28

slovensky

0034.

Inovace v lakotských pow wow kostýmech

Powers W.K.

Článek od známého odborníka na taneční kostýmy popisuje vývoj tanečního oblečení hlavně u Lakotů.

17

 

0035.

Společnosti, tance a písně na Missouri

Kern M.

Pravděpodobně výňatek z knihy o Maxmiliánovi princovi

zu Wied. Popis mužských i ženských převážně mandanských spolků a popis jejich tanců.

24

 

0036.

Zdobení ptačími brky

Feder N.

Článek rozbírající použití různých technik, lokaci výskytu, problematiku jednotlivých muzejních kusů. Doprovodné barevné fotografické ilustrace a fotografická příloha s popisky.

14

 

0037.

Poslední indiánské války

Opatrný J.

Pohled historika na poslední větší konflikty mezi indiány a USA v 19. století

326

 

0038.

Nekonečný kruh

Lombardiovi F.G. a G.S.

Výběr nejrůznějších citátů známých i méně známých indiánů, těch co se za ně vydávali, ale také románových postav.

93

 

0039.

Oblečení Irokézů

Gabor R.

Kresby oděvů i praktické návody na jejich výrobu, především rezervační oděvy Mohawků.

40

 

0040.

Táboříme v týpí

Macek J.

Popis šití a způsobu táboření v týpí a vším co je s tím spojeného.

151

 

0041.

Indiáni amerických Plání

Lowie R.H.

Klasická práce etnografa z počátku 20.století. Překlad z počátku 80. let je na svou dobu vcelku zdařilý. Strojopis.

66

 

0042.

Lakotské písně a tance

Theisz R.D.

Základní písně ve formě textů a historie vzniku mnoha písní běžně používaných na pow wow. Informátor Ben Black Bear.

37

 

0043.

Primitivní indiánské oděvy

Fecteauová S.

Rozbor a nákresy typů oblečení indiánských žen v 19. století.

69

 

0044.

Taneční ozdoba „Bustle“

a) Bustle raný styl ze severních Planin

Rhoads S.

b) „Vraní pás“ z Kanady

Johnson M.

c) Bustly ze severních Planin

Conn R.

Soubor tří různých (částečně neúplných) článků zabývajících se mužskou taneční ozdobou zvanou bustle..

12

i anglicky

0045.

Posledný Mohykán

Cooper J.F.

Známý román.

123

slovensky

0046.

Vyprávění náčelníka Letícího sokola

Mc Creight M.I.

Zpráva o bitvě na Little Bighornu. Pohled do zákulisí, ale i na vlastní bitvu očima jednoho z účastníků.

48

 

0047.

Dějiny Navahů

Rieupeyrout J.L.

Vynikající kniha zabývající se (jak již titul napovídá) národem který si říká Diné. My ho známe jako Navahy. Kniha začíná navažskou mytologií a končí v aktuální přítomnosti.

322

 

0048.

Za širou Missouri

De Voto B.

Tato unikátní práce se zabývá vývojem, příčinami a všemi zvláštnostmi obchodu kožešinami v Severní Americe hlavně v 19. století. Přesto že sloh této knihy je psán velice náročnou a těžkou formu rozhodně stojí za to si ho přečíst až do konce.

478

 

0049.

Mluví Černý jelen

Neihardt J. G.

Černý jelen, lakotský obřadník, ale také přesvědčený křesťan, zde ústy J. G. Neihardta popisuje své mládí a své duchovní zážitky z doby kdy ještě Lakotové nebyli v rezervacích. Kniha je opatřena obsáhlým doslovem J. Ullricha.

      313

 

0050.

O muži, který šel za sluncem

Moravcová M., Nová M.

Celkem 67 mýtů, od celkem 33 etnických skupin ze Severní Ameriky. Nejvíce mýtů je lakotských a šajenských.

336

 

0051.

Mýty Lakotů - Když ještě po zemi chodil Iktómi

Ullrich J. F.

Naprosto ojedinělá práce o lakotských mýtech. Ojedinělá zejména ve skutečnosti, že jde o přímý překlad z lakotštiny do češtiny – bez použití třetího jazyka. Navíc je kniha bilingvní, tedy dvojjazyčná. Na konci je i lakotsko – český slovníček slov použitých v tomto díle i s vyčerpávajícím počtem výskytu každého jednotlivého slova.

383

 

0052.

Škola Malého stromu

Carter F.

Vyprávění ze života očima indiánského chlapce, žijícího v Tennesse třicátých let, kterého vychovává babička a děda z kmene  Čerokíů.

      164

 

0053.

Umenie na Upper Missouri

(Umění na horním toku řeky Missouri)

Lew R.

Kvalitní článek z časopisu Whispering Wind Magazine, který vcelku podrobně popisuje vznik a vývoj stylu oblékání v oblasti Horní Missouri. Jak tvrdí samotný autor, článek se zabývá otázkami: „Odkud styl Horní Missouri přišel?“ a „Jak je možné, že nalézáme tento charakteristický způsob zdobení v celé oblasti?“. Článek se opírá o výpovědi očitých bělošských svědků, kteří na konci 18. a v první polovině 19. století navštívili danou oblast. Dvě barevné stránky.

10

slovensky

0054.

Indiánský rawhide

(indiánské výrobky ze surové kůže)

Morrowová M.

Výborná kniha zabývající se jedním z projevů indiánského užitého umění – malovanými schránkami a různými taškami ze surové kůže. V originále výpravná kniha se spoustou fotografií, zde pouze neúplný text.

32

slovensky

0055.

Indiáni pláníkulturní a historický pohled na severoamerické kmeny plání v předrezervačním období

Taylor C.F.

V originále velice výpravná kniha se spoustou obrazového materiálu. Toto pouze text, ale jedná se o stěžejní dílo renomovaného autora známého i u nás. Krom vcelku obsáhlé historie některých kmenů a národů (Mandani, Lakotové, Pónýjové, Vrány) se setkáte i s výkladem některých symbolů materiální kultury (např. je zde velice zajímavě rozebrán arapažský ženský plášť).

173

 

0056.

Stará severní stezka

Clintok W.

Cestopisné vyprávění bělocha, kterého adoptovali Černonožci a on zažívá všední život i obřady mezi lidmi, kteří ještě žijí starými bizoními časy.

265

 

0057.

Pow wow 2001

 

Profesionální video záznam z pražského halového pow wow v roce 2001. Video pohlednice.

 

 

0058.

Sedící býk – Válečník – Náčelník – Zajatec.              Vestal S.            

Životopis Sedícího býka sepsaný na základě výpovědí lakotských pamětníků. Všechny tři díly jsou svázané v jedinou knihu. 1. díl trilogie se věnuje jeho životu od  narození po jmenování náčelníkem. druhá část popisu nejslavnější etapy náčelníkova života včetně bitvy na Little Big Hornu a jeho kanadského exilu. A závěrečný díl životopisu Sedícího býka líčí nesnáze, které tento náčelník zažíval s představiteli rezervační správy, vypráví o jeho účasti na Wild West Show Buffalo Billa a končí příčinami a popisem jeho násilné smrti.

209

 

0059.

Oglala Religion

Powers W.K.

Monografie zabývající se lakotským kmenem Oglalů. Historie- Sedm ohnišť, Problémy s názvoslovím, Oglalové, Sociální organizace. Tajemné věci- Nadpřirozeno, Prostředníci, Kosmologie, Obřady, Všichni moji příbuzní- Pine Ridge, Politická diskontinuita, Současné náboženství, Náboženství jako instituce…..

202

 

0060.

Černonožské válečnické spolky

McClintock W.

Podrobně rozebrané válečné společnosti. Obrazová a mapová příloha.

25

 

0061.

Kráva v chevroletu

Tadič R.

Šajenské humorné příběhy: Veho a jelení lebka, anekdoty, V kině, Legrace s šajenštinou, Kráva v chevroletu.

11

 

0062.

Posvátné šípy Šajenů

Hughes P.B.

Popis událostí kolem ukořistění posvátných šajenských šípů Pónýji.

6

 

0063.

Posvátná dýmka      Brown J. E.

Vyprávění lakotského svatého muže o sedmi obřadech oglalských Sújů. Autor patří do okruhu tzv. revizionistických historiků.

64

 

0064.

Válka Mohykánů

Opatrný J.

Vyprávění o událostech na Americkém kontinentě během tzv.Sedmileté války. Autor nechává promlouvat prostřednictvím deníků účastníky událostí.

400

 

0065.

Trnová dívka

Topol J.

Ukázka ze slovesnosti a trosky původních mýtů severoamerických indiánů a Eskymáků.

179

 

0066.

Šajeni

Moore H. J.

Dějiny a kultura Šajenů sepsané na základě dlouholetých výzkumů a bohatých osobních zkušeností autora - profesora antropologie.

358

 

0067.

Vyprávění severoamerických indiánů

(Camus William)

Ka-Be-Mub-Be

Sebrané příběhy z lidových vyprávění severoamerických indiánů- mýty o původu světa, vztahy v rodině, příběhy lidí a zvířat. Autor je prý původem Irokéz.

144

 

0068.

Příběhy z parní lázně

Schwarz T. H.

Legendární erotické příběhy, pocházející především od kmenů severovýchodní oblasti Ameriky a východní Kanady.

120

 

0069.

Dobrodruzi, puritáni a Indiáni- Angličané v Novém světě

Raková S.

Počátky osidlování Nového světa osadníky z Britských ostrovů a jejich střet s původními obyvateli. Vyprávění začíná plavbami Johna Cabota a Waltera Raleigha a končí již rozrůzněnou společností 13 novoanglických kolonií.

487

 

0070.

Průvodce zdobením ursoními ostny

Heinbuchová J.

V této knize se velmi podrobně dozvíte jak pracovat s ostny urzona kanadského, jsou zde popsány snad všechny známé techniky, barvení ostnů, zpracování surové kůže. Kniha je doplněna bohatým ilustračním materiálem, ve kterém nechybí barevné fotografie.

102

 

0071.

Indian Clothing Of The Great Lakes 1740-1840

(Oblečení indiánů v oblasti Velkých jezer)

Hartmanová  S.

Kniha se zabývá odívání indiánů v oblasti lesů okolo Velkých jezer , vychází z různých odborných zdrojů. Obsahuje kresby oblečení s popisky i návody na jeho ušití.

Najdete zde i slovníček pojmů a rozsáhlou bibliografii.

131

anglicky

0072.

Growing Up Native American

(Dospívej v původního Američana)

Rileyová P.

Příběhy o útlaku, přežití, dědictví minulosti a obrození kultury- 22 amerických autorů vzpomíná na své dětství v rodném kraji.

333

anglicky

0073.

Původní Američané:

Historie a kultura

Taylor  C.F.

Faktograficky kvalitní kniha, autor zde rozděluje S.Ameriku do devíti základních kulturních oblastí, popisuje a zkoumá kulturu jednotlivých oblastí, její specifika vzhledem k různým geografickým podmínkám.

148

 

0074.

Původní Američané:

Mýty a legendy

Taylor C.F.

Kniha poskytuje základní přehled a je jakýmsi úvodem do mytologie původních obyvatel severní Ameriky.

98

 

0075.

Posel z divočiny

Příběh Irokézů a Hiawathy

Henry T. R.

Velice poutavá kniha o lize pěti národů – Irokézích. Kniha se zmiňuje o vzniku konfederace, o příchodu Degandawidy a Hiawathy, vzniku společnosti kterou dnes označujeme za tradicionalistickou. Nezapomíná ani na každodenní život Irokézů jejich náboženství a obřady a mnoho dalšího V příloze si přečtete mýtus o stvoření světa a znění irokézské ústavy. Nedostatky v překladu.

60

 

0076.

Indian Country Pow-Wow

(Pow-wow v indiánské zemi)

Shoshone Tribal Cultural Center

Popis průběhu a zákonitostí pow-wow, jednotlivých tanců, kostýmů, písní a vysvětlení výrazů.

8

 

0077.

Trough Dakota Eyes

Narrative Accounts Indian War Of 1862

(Skrze dakotské oči –

Výpravná zpráva z války minnesotských indiánů roku 1862)

Anderson G.C.,Wollworth A.R.

Tato kniha se věnuje, jak říká sám název válce minnesotských Dakotů roku 1862 z jejich pohledu.Začátek každé kapitoly obsahuje úvod autorů, následují biografická vyprávění a fotografie účastníků.

316

anglicky

0078.

Březno-osada lidu Knovízské kultury v severozápadních Čechách

Pleinerová I. Hrala J.

Studie o osadě Březno z mladší doby bronzové- přehled vývoje poznatků o knovízské kultuře , doplněno fotografiemi a nákresy.

168

 

0079.

Posvátné pláště Černonožců a ostatních kmenů severních plání

Razca M. P.

Článek z Indian Art Magazinu.

9

 

0080.

Kmenová identifikace korálkových výšivek ze severních plání

Pohrt R.A.

Překlad odborného článku z Indian Art Magazinu –zima 1989. Obsahuje černobílé kopie fotografií.

9

 

0081.

Život indiánů Severní Ameriky

Rodina, lov, zábava a obřady

Taylor C.F.

Tato kniha si všímá základních rysů života Indiánů v devíti kulturních oblastech, porovnává a upozorňuje na vzájemné rozdíly. Obsahuje spoustu fotografií vybraných předmětů a historických fotografií.

128

 

0082.

Posvátná tajemství Navahů a Tibeťanů

Kruh moudrosti

Gold P.

Autor srovnává navažskou filosofii a tibetské budhistické nauky. Nachází paralely mezi  mýty o stvoření, rituály, božstvy, motlitbami a písněmi těchto ohrožených kultur a národů.

346

 

0083.

Kmeny Irokézské konfederace

Johnson M.

 

 

Pěkně zpracovaný překlad z angl.originálu o irokézské kultuře a historii. Text je doplněn množstvím černobílých a čtyřmi listy barevných obrázků s popisky.

42

 

0083.

Ao?eseton tse

1.šajenský sborník

Různí autoři – sestavil R.Tadič

Z obsahu: Umění jako kosmologie-Malby šajenských žen na surové kůži-Krása pro nový život-Jak jsem se vyhýbala tchánovi s tchýní-Činění kůží v tradici severoamerických

Indiánů-Politická historie Šajenů v letech 1820-1894  a další

98

 

 

 

 

 

 

         NOVINKY v knihovně IC

 

 

 

0084.

Úvod do kulturní a sociální antropologie

Muphy R.F.

Učebnice pro úvodní kurzy kulturní a sociální antropologie, která zároveň může posloužit laické veřejnosti, či jako přehled tohoto oboru.

268

 

0085.

Dcery Měděné ženy

Cameronová A.

 

Tato neobvykle pojatá kniha nabízí vhled do dnešního i dávného světa kanadských indiánů jejich vlastníma očima. Vychází z vyprávění indiánských žen kmene Nutků z ostrova Vancouver, které autorka knihy s jejich svolením zaznamenala. Ústní tradice dochovala mnohé, co se zdálo být ztraceno, a díky ní na stránkách této knihy ožívá Měděná žena, která se dokázala uživit v pustině i překonat vlastní samotu, hromový pták s peřím barvy duhy atd. Minulost tu nabývá významu ve vztahu k současnosti… Ke knize přispěla vysvětlením pojmů i PhDr. K. Klápšťová.

128

 

0086.

Yupika – Odívání indiánských žen z prérií

Taylor C.F.

Vynikající studie o ženských šatech. Najdete zde popisy základních typů z celé Severní Ameriky. Podrobněji se pak autor zabývá oblastí Planin. Autor se snaží určit jednotlivé typy, materiál, místo a důvody jejich vzniku a v neposlední řadě i symboliku jejich zdobení. Barevné a černobílé foto.

 

110

39

 

Anglický originál + český překlad

0087.

Ako sa zůčastňovať lakotských obradov

F.W.Stolzman

Popis lakotských obřadů, vysvětlení symboliky a obřadních praktik.

23

slovensky

0088.

Osobnosti indiánské fotografie

Flemingová P. R. a Luskeyová J. L.

Přehledná práce o amerických malířích a fotografech, kteří zaznamenávali jejich portréty i život od počátku 19. století do první poloviny 20. století. Jednotlivé kapitoly tvoří vždy příbuzné styly. Najdete zde tedy kapitoly: Malíři, Nezávislí dokumentaristé, Výstavy a veletrhy a Piktoralisté. V každé kapitole se dozvíte o nejvýznamnějších umělcích svého stylu a najdete zde i kvalitní ukázky jejich tvorby. 

44

 

0089.

To oni vedli národ   

Sneve V.-Driving Hawk                        

Stručné životopisy nejslavnějších sújských náčelníku z pera  rosebudské Lakotky.Množství černobílých portrétů.

42

 

0090.

Lakotská astrológia

Goodman R.

Pěkně zpracovaná kniha o poznatcích Lakotů o hvězdách a s tím související symbolice, obřadech, vztazích s životem na zemi…

39

slovensky

0091.

Kameny na prérii

Eckertová E.

Americká bohemistka českého původu vypráví příběh historie české kolonizace Texasu od poloviny 19. století. Popisuje původ a složitou motivaci lidí, kteří odcházeli na daleký Západ, vznik „texaského mýtu“ o zemi zaslíbené, vazby k jiným emigrantským etnikům a vztah k domácímu obyvatelstvu. Živé čtení je doplněno fotografiemi.

277

 

0092.

Odvedu vás do Sierry Madre

Carter F.

Velmi čtivá kniha- příběh náčelníka Geronima a Apačů, který ukazuje Geronimův boj za svobodu, mentalitu tohoto kmene, na druhé straně nabízí syrový popis genocidy Apačů.

232

 

0093.

Vinnetou tady nebydlí

Antologie současných povídek severoamerických  Indiánů

Větrné mlýny

Najdete zde romantické příběhy i povídky pojednávající o problémech, před které indiány staví moderní společnost, jako jsou AIDS, alkoholismus, nezaměstnanost, ale také otázka, jak se mají dnešní indiáni adaptovat a současně si uchovat Indiánskou kulturní identitu. Tato kniha se snaží mimo jiné poopravit pohled laické veřejnosti na indiánskou kulturu.

504

 

0094.

Chromý Jelen

Fire J.-Chromý Jelen

Erdols R.

Slavná kniha, která vznikla v polovině 70.let jako zápis vyprávění lakotského šamana, je plná přirozené moudrosti a humoru.Chromý jelenec, stařec, který má za sebou bouřlivý světský život, je současně člověkem neobyčejně duchovního založení. Seznamuje nás s tradičním způsobem života, symbolikou a současně tento způsob konfrontuje s hodnotami dnešní civilizace.Dokum.fotografie

265